Visa kyutbildningar.se som: Mobil

Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)

Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)

Intresset för KY-utbildning har ökat under de senaste åren. Ett lysande studieresultat och förankring med arbetsmarknaden anses vara förklaringen. Ändå är det fortfarande relativt få som upptäckt möjligheten med KY-utbildningar. Fastän det idag finns över 800 KY-utbildningar i Sverige att välja och vraka bland!

Vad är KY?

Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform på högskolenivå som blev en del av det svenska utbildningssystemet 2002. Unikt för KY-utbildningar är det nära samarbetet med näringslivet och andra utbildningsanordnare vilket gör att utbildningarna ständigt anpassas för att möta näringslivets behov på arbetskraft. Tanken är att KY bara ska finnas när och där den behövs.

Under 2006 anordnades cirka 840 kvalificerade yrkesutbildningar inom många branscher runt om i Sverige. Flertalet utbildningar finns inom teknik och tillverkning, ekonomi, vård och turism och restaurang. Det finns också utbildningar inom IT, bygg, lantbruk, skog och trädgård, konst och media, livsmedel, miljö, transport, träindustri samt inom ett antal mindre yrkesområden.

Cirka 200 aktiva utbildningsanordnare bedriver KY-utbildning. Hälften av studenterna går en KY-utbildning anordnad av kommuner och landsting, en dryg tredjedel hos privata företag och resten utgörs av bland annat stiftelser och högskolor. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning måste godkänna alla utbildningar varje år och ser till att varje utbildning håller rätt kvalitet.

KY-utbildning är även ett intressant alternativ för vuxna som vill byta bana eller vidareutbilda sig. Det visas bland annat genom att medelåldern bland KY-studenter är 29 år.

Praktik under KY-utbildningen (LIA)

En av grundidéerna med KY-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom KY kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbetslivet, som är ett av de mest populära momenten inom KY-utbildningen. Under LIA utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens samt ger dig en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär.

Staten bidrar med två tredjedelar av finansieringen av KY-utbildningarna och arbetslivet med en tredjedel - genom att erbjuda LIA-platser under en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA-praktiken får studenterna arbetslivserfarenhet och ett kontaktnät inom arbetslivet, medan arbetslivet i sin tur får tillgång till kompetenta studenter och chans att hitta och rekrytera ny kompetent personal.

Många får jobb efter KY-utbildning

Eftersom KY-utbildningar är skapade och anpassade för att täcka upp en efterfrågan och ett behov som finns på arbetsmarknaden är jobbsökningsprocessen ofta betydligt kortare för den som gått en KY-utbildning än för den med akademisk examen, vilket betyder att det är lättare att få jobb!

En rapport som SCB släppte i mars 2008, visade att det går bra för studenterna med KY-examen. Av alla som tagit examen under 2006 hade nio av tio ett kvalificerat arbete eller ett eget företag året efter. Redan inom en månad har 65 procent anställning eller eget företag. 5 procent fortsätter att studera efter avslutad KY-utbildning.

KY-utbildning är kostnadsfri och CSN-berättigad

Alla KY-utbildningar är kostnadsfria och berättigar till CSN-bidrag. Mer info hittar på » www.csn.se.

KY-utbildning är mellan 1-3 år och ger en kvalificerad yrkesexamen

Längden på utbildningarna räknas i poäng, där en KY-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Flertalet utbildningar omfattar mellan 60 och 80 KY-poäng, vilket motsvarar 1,5 till 2 års heltidsstudier, men det finns kortare utbildningar på ett år och längre utbildningar på tre år. Studierna leder till en kvalificerad yrkesexamen.

Behörighet till KY-utbildning

Grundläggande behörighet har den som har slutfört en svensk gymnasieutbildning med lägst betyget godkänd i 90 % av kurserna. Den grundläggande behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning.

Har du andra frågor eller funderingar kring KY-utbildning eller annat rörande studier är du varmt välkommen att höra av dig på » info@studentum.nu.